ban48

Silolar; çatı paneli, yan sac ve silo yan sacı direkleri (stiffener) olmak üzere üç temel parçadan oluşmaktadır. Silo yan duvarlarını oluşturan oluklu saclar galvaniz kaplama üzerine kromat kaplıdır. Kromat kaplama yükleme, taşıma ve depolama aşamalarında sacı nem gibi dış etkenlerden korumaktadır. Silonun dayanıklılığı için en önemli parça silo yan sacı direğidir. Çünkü çevre şartlarına karşı silonun tüm yükünü bu direkler taşımaktadır.

Silo yan duvarları ve duvar destek saclarında 450gr/m² galvaniz kaplı, minimum 350N/mm² gerilime dayanıklı S350GD+Z kalitesinde yüksek performanslı çelikten imal edilir. Silonun kendi ağırlığı, silo dolum ve boşaltım sırasındaki yükleri, rüzgar ve deprem yükleri gibi siloda oluşan dikey yükün zemine rahat bir şekilde iletilmesi bu duvar destek sacları yardımıyla gerçekleşmektedir.